ANPM Vaslui convoaca sedinta privind acordul de mediu pentru doua mari proiecte din: Vaslui si Barlad

5
(1)

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI

Nr.:
Către:

In atenția:

Referitor la:
211 / 28.05.2020
G.N.M. — C.G. – Comisariatul Județean Vaslui Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui
Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Podul Înalt” Vaslui Direcția de Sănătate Publică Vaslui
Directia Sanitara Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Instituția Prefectului – Județul Vaslui
Consiliul Județean Vaslui – cjvasluificjvs.eu
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui (pentru protecția muncii) Inspectoratul Județean în Construcții Vaslui
Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Vaslui SC BOOSTER DEVELOPMENT WARSAW SRL MUNICIPIUL BÂRLAD
Domnului Cristian Gabriel Laic Domnului Petru Gugiuman Doamnei Veronica Ursachi Doamnei Luminița Szenti Doamnei Carmen Rumanescu Domnului Vasile Cocuz Domnului Claudiu Bocăneț Domnului Costel Harja Domnului Lucian Popa Doamnei Claudia Chișcă Domnului Ovidiu Copacinschi Domnului Bors Vasile
Ședința Comitetului Special Constituit din data de 03.06.2020

Stimate doamne/stimați domni,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/201 8 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, OUG 57/2007, prevederilor art. 48 și 54 din Legea nr. l 07/1996, HG 1076/2004, Ord. nr. 1798/2007, OUG nr. 68/2019, HG nr. 1000/2012, Ord. nr. 818/2003, Legea 278/2013, Ord. nr. 77/31.01.21) 19 emis de lnstituția Prefectului — Județul Vaslui, Decizia nr. l 39/15.03.2012 emisă ‹ie ANPM,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDI U LU I VASLUI
Str.Căl ugăreni, nr.63. Vasl ui, Cod 730149
LJperator dc date cu caracter pei-sonal, conform Regula ientului (U£) 2(î/ 6!6› 7 9
E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361 .842

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MED1ULU1 VASLUI
Decizia nr. 222/07.12.2012 emisa de APM Vaslui, vä facein cunoscut cñ în data de
03.06.2020, orele 10.30 va avea loc şedința Comitetului Special Constituit. pentru:

⦁ SC BOOSTER DEVELOPMENT WARSAW SRL PUZ – „Schimbare destinatie din zona de locuînte in zona pentru spatii comerciale, dc pozitare si servicii, amenajari exterioare incinta, accese rutiere si pietonale. racorduri utilitati si retele instalatii” — mun. Vaslui str. Decebal și Burebista — etapa de încadrare


⦁ MUNICIPIUL BÂRLAD — planul “PUZ — Zonă de agrement, complexe sportive și locuințe colective — zona stadion rugby”, din rnun.Bârlad, str.Republicii, nr.320 etapa de încadrare

Precizăm că. având in vedere revederile Hotărârii de Guvern nr. 934 din 18.05.2020 entru stabilirea unor măsuri su limentare în vederea estionarii epidemiei de Coronavirus privind declararea stării de alertă si măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor paiidemiei de COVID-19, în cadrul şedinței Comitetului Special Constituit din data de 03.06.2020, orele 10.30, se vor lua decizii doar pe baza punctelor de vedere emise si transmmise de la toate institutiile invitate până la dat sedintei (03.06.2020).Vor fi prezentate doar proiectele pentru care se primesc punctele de vedere de la toate institutiile invitate.

Cu deosebită considerație,
Director Executiv

Ti-a fost de ajutor acest articol?

Click pe stea sa acorzi rating!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Niciun vot pana acum! Fii primul care acorda un vot.

Pentru ca ai gasit folositor acest articol....

Urmareste-ne si pe facebook!