class="single single-post postid-21669 single-format-standard">

Colectarea separatã pentru plastic, metal, hârtie si sticlã, obligatorie din 2016

2008.11.0824__ro__ZA__masina.gunoi

Autoritãtile locale trebuie sã asigure colectarea separatã pentru plastic, metal, hârtie si sticlã, de la 1 ianuarie 2016, potrivit unui proiect de OUG pentru transpunerea unei directive UE, însã cele mai recente date, din 2011, aratã cã se separã si se recicleazã doar 12% din deseurile menajere.

Proiectul de Ordonantã de Urgentã a Guvernului (OUG) pentru modificarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor a fost lansat luni în dezbatere publicã de Ministerul Mediului. Prin Legea nr. 211/2011, s-a transpus Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile, iar prin proiectul de act normativ se are în vedere asigurarea cadrului necesar transpunerii în totalitate a directivei, conform cerintelor Comisiei Europene, se aratã în nota de fundamentare a proiectului. Legea 211/2011 prevede, la articolul 17, cã „autoritãtile administratiei publice locale au obligatia ca începând cu anul 2012 sã asigure colectarea separatã pentru cel putin urmãtoarele tipuri de deseuri: hârtie, metal, plastic si sticlã“. În schimb, potrivit proiectului, articolul 17 se modificã astfel: „(1) Nu mai târziu de anul 2015, (…), autoritãtile administrat iei publice locale au obligatia asigurãrii colectãrii separate pentru cel putin urmã- toarele tipuri de deseuri: hârtie, metal, plastic si sticlã“. Astfel, la 1 ianuarie 2016, autoritã- tuile locale trebuie sã fi pus la punct conditiile pentru colectarea separatã a celor patru tipuri de deseuri, din categoria deseurilor menajere, pe care le gestioneazã. Pe de altã parte, conform Raportelor anuale privind starea mediului în România, întocmite de Agentia Nationalã pentru Protectia Mediului (ANPM), din canitatea totalã de deseuri menajere colectatã, s-a separat si reciclat 1 la sutã în 2009, 5 la sutã în 2010 si respectiv 12 la sutã în 2011. Potrivit unei alte noi prevederi din proiectul de act normativ, autoritãtile administratiei publice locale ale unitãtilor administrativ-teritoriale si a municipiului Bucuresti sau, dupã caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitarã (structuri de cooperare cu personalitate juridicã, de drept privat, înfiintate în conditiile legile de unitãtile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte ori furnizarea în comun a unor servicii publice, n.r.), în calitate de detinã tori legali a deseurilor municipale încredin- tate, organizeazã în conditiile legii vânzarea materialelor cu valoare de piatã rezultate din colectarea separatã/sortarea deseurilor, iar fondurile obtinute se folosesc exclusiv pentru finantarea gestionãrii deseurilor municipale. În prezent, materialele rezultate din colectarea selectivã sunt valorificate de operatorii de salubritate si colectorii autorizati, au precizat specialisti din Ministerul Mediului. Doar 6,3 la sutã din totalul deseurilor reciclabile generate în mediul urban sunt colectate selectiv, în conditiile în care aproximativ 40 la sutã din deseurile românilor reprezintã materie primã pentru economia tãrii, potrivit unui studiu realizat de Eco-Rom Ambalaje, dat publicitãtii în octombrie anul trecut. Rezultatele studiului aratã cã, în mediul urban, populatia separã, în containerele speciale pentru plastic/metal, hârtie si sticlã, 6,3 la sutã (8,4 kilograme) din totalul deseurilor reciclabile generate (134,6 kilograme de deseuri reciclabile generate anual de o persoanã). Restul de aproximativ 94 la sutã se regãsesc în masa de deseuri colectate în amestec si trimise spre statiile de sortare si depozitele de deseuri. În prezent, un român din mediul urban genereazã, în medie, aproximativ 346 de kilogramede deseuri menajere/an, în timp ce persoanele din mediul rural produc, în medie, de pânã la 3,5 ori mai putin (aproximativ 95 de kilograme de deseuri menajere/an). Potrivit rãspunsurilor înregistrate într-un alt studiu Eco-Rom Ambalaje, prezentat în noiembrie, 64 la sutã dintre români au acces la sistemul de colectare selectivã. Aproximativ 60 la sutã dintre acestia au declarat cã separã deseurile în gospodãrie, însã numai 12 la sutã le depun în containerele speciale. Eco-Rom Ambalaje, în parteneriat cu autoritãtile locale si operatorii de salubritate desemnati, dezvoltã serviciile de colectare separatã a deseurilor de ambalaje în 450 de localitãti, pentru aproximativ 45 la sutã din populatia României.

În judetul Vaslui, lupta este cîstigatã în avans

În Vaslui, lupta cu deseurile pare câstigatã în avans, pentru cã toate localitãtile judetului vor fi înzestrate cu „armele“ necesare unei gestionãri civilizate a deseurilor. În noiembrie anul trecut, în cadrul unei sedinte a Consiliului Judetean, alesii au decis trecerea în administrarea comunelor a 24.800 unitãti de compostare individualã, 3.127 de eurocontainere si patru tocãtoare de deseuri. Bunurile mobile au fost achzitionate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor“. Vârful de lance al planului de investitii este, în continuare, platforma ecologicã de la Rosiesti. La vremea respectivã, au fost votate patru proiecte de hotãrâri foarte importante în vederea implementã rii proiectului „Sistem integrat de managemen al deseurilor solide în judetul Vaslui“, proiect în valoare de de 32 milioane de euro. Tot în cadrul proiectului vor fi achizitionate 24 de masini, dintre care sase autocamioane cu remorcã pentru statiile de transfer si 18 camioane compostoare pentru preluarea selectivã a deseurilor din judet.

*** Va invitam sa ne sustineti munca în favoarea vasluienilor cu un LIKE si un SHARE pentru pagina de facebook www.facebook.com/www.vasluionline.ro ***

Related posts:

Sursa: monitoruldevaslui.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*


*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>