Directia Silvica lasi anunta concurs pentru ocuparea posturilor vacante din ocoalele silvice

0
(0)

Direcția Silvicâ lași cu sediul în str. Gh. Asachi, nr.2, organizează concurs conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, Anexa nr. 9, pct. (4), în data de 09.06.2020, ora 100°, la sediul Depozitului Lunca Cetățuii, Oeolul Silvic Lunca Cetățuii, după cum urmează:
-pentru ocuparea postului vacant de ifronist în structura Ocolului Silvic Dobrovăț, contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
-pentru ocuparea postului vacant de fasonator mecanic în structura Ocolului Silvic Pădureni, contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
-pentru ocuparea postului vacant de tractorist în structura Ocolului Silvic Pădureni, contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
-pentru ocuparea postului vacant de ifronist în structura Ocolului Silvic Podu Iloaiei, contract individual de muncă pe durată nedeterminată.


Conditii de particinare :
-Participanții să fie absolvenți ai cursurilor de calificare de ifronist pentru postul de ifronist, de tractorist pentru postul de tractorist și dc fasonator mecanic pentru postul de fasonator rriecanic, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă al Regiei Naționale a Pădurilor — Rornsilva, în vigoare.
-Condiții de vechime : bară. Probele de concurs :
-probă practică și interviu.
Bibliografia este afișată la sediul Direcției Silvice lași și a subunităților.
Nota minimă de promovare: minim 7,00 ( media celor două probe); se consideră admis la concurs candidatul care obține cel mai mare punctaj.
Termenul limitâ de depunere a dosarelor: 08.06.2020, ora 10, la sediul Direcției Silvice lași.
Termenul pentru depunerea contestațiilor, după anunțarea/ afișarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele :

 • cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant anunțat;
  curriculum vitae, datat și semnat ;
  certificatul de caliricare sau înscrisul cc atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (original și copie legalizata”);
  raport REVISAL;
  ⦁ certificat de cazier judiciar;
  ⦁ copia actului de identitate (certificată conform cu originalul);
  ⦁ adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unita“țile sanitare abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv rnențiunea ”apt de muncă”;
  recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul moral și profesional;
  ⦁ certificat de căsătorie (copie conformă cu originalul, doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar diferă față de numele din actul de identitate).
  Relații suplimentare la telefon : 0232/ 244680, cornpartiment resurse umane.
  DIRECTOR,
  Ing. Gabriel DONCEAN

Ti-a fost de ajutor acest articol?

Click pe stea sa acorzi rating!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Niciun vot pana acum! Fii primul care acorda un vot.

Pentru ca ai gasit folositor acest articol....

Urmareste-ne si pe facebook!