class="single single-post postid-33372 single-format-standard">

Sedintã agitatã la CL Vaslui: se stabilesc taxele si impozitele pe 2016

vasile.paval

DECIZII…Executivul vasluian a convocat pentru astãzi o sedintã extraordinarã, pentru a discuta despre taxele si impozitele locale care vor fi aplicate anul viitor, atât la persoanele fizice, cât si la persoanele juridice. O sedintã care se anuntã a fi foarte agitatã, în ciuda numeroaselor sedinte de comisii din ultimele zile, în care s-a încercat gãsirea unor cifre care sã convinã celor douã tabere, Putere si Opozitie. Sunt foarte multi indicatori în proiectul de buget pe anul viitor, iar consilierii de la PNL si cei independenti au tot felul de propuneri, pe care au spus cã le vor anunta în sedinta în plen, fãrã a le face cunoscute si pe comisii. La finele anului trecut, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui spunea cã nu doreste majorarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2015, lucru care s-a si întâmplat. “Am propus mentinerea taxelor si impozitelor la nivelul anului 2014. Nu ne dorim modificãri, nu ne dorim majorãri. Avem cel mai ridicat nivel de încasare a taxelor si impozitelor din tarã. Anul trecut (în 2013, n.r.), prin mentinerea taxelor, precum si prin bonusurile acordate pentru plata anticipatã integralã, s-a ajuns ca 95% din obligatiile financiare sã fie achitate”, spunea primarul Vasluiului. Acum, Pavãl are aceeasi optiune, de a nu majora taxele pe 2016, în special pentru populatie, însã asteaptã sã vadã ce decizie vor lua consilierii locali. “Sunt multe discutii, au fost întâlniri ale comisiilor, în care s-au discutat multe variante. Eu mi-as dori sã nu crestem taxele si impozitele anul viitor, însã rãmâne sã vedem ce vor spune consilierii locali. Probabil, la unele capitole vor fi cresteri cu câtiva lei, la altele vor scãdea cu câtiva lei, sper ca, pe ansamblu, sã avem aceleasi taxe si impozite cum au fost si în 2015”, ne-a spus, asearã, primarul Pavãl.

Iatã unele prevederi ale proiectului de hotãrâre care se va discuta astãzi în CL Vaslui

Art. 2: “Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt creante fiscale anuale, care se plãtesc în douã rate egale, pânã la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. Taxa pe clãdiri si taxa pe teren se datoreazã pe perioada valabilitãtii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosintã, si se plãteste lunar, pânã la data de 25 ale lunii urmãtoare fiecãrei luni din perioada de valabilitate a contractului. Pentru neplata la termenele enuntate la alin. (1) si (2), contribuabilii datoreazã majorãri de întârziere de 1%, pentru fiecare lunã sau fractiune de lunã, începând cu ziua imediat urmãtoare termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Impozitul anual pe clãdiri, teren si mijloace de transport, datorat bugetului local de cãtre contribuabilii persoane fizice si/sau juridice, în cuantum de pânã la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plãteste integral pânã la primul termen de platã. Bonificatia pentru contribuabilii persoane fizice se stabileste dupã cum urmeazã: în cazul impozitului pe clãdiri la 10%; în cazul impozitului pe teren la 10%; în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%”.

Primarul propune ca si chiriile sã rãmânã neschimbate

“Una dintre sursele de finantare a bugetului local se constituie din taxa pentru ocuparea temporarã a locurilor publice, prevãzutã în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Pentru utilizarea temporarã a locurilor publice administrate în mod direct de cãtre Primãria Municipiului Vaslui, prin Directia Administrare Piete, Târguri si Oboare Vaslui, se stabilesc taxe pentru ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Vaslui. Datã fiind situatia financiarã a majoritãtii cetãtenilor, cât si a persoanelor juridice si tinând cont de conjunctura economicã actualã ce se reflectã prin faptul cã numeroase persoane juridice au intrat în procedura de insolventã sau faliment, considerãm necesar a nu modifica în sensul cresterii taxele locale ce urmeazã a fi aplicate de Directia Administrare Piete, Târguri si Oboare Vaslui în anul 2016. Totodatã, luând în calcul aportul financiar pe care taxele colectate de Directia Administrare Piete, Târguri si Oboare Vaslui îl constituie în completarea bugetului de venituri al Consiliului Local , precum si necesitatea asigurãrii sumelor necesare functionãrii curente si a lucrãrilor de investitii ale Directiei Administrare Piete, Târguri si Oboare Vaslui, nu consider oportunã o scãdere a acestor taxe decât punctual motivat de situatii care impun acest lucru” – expunere de motive la punctul legat de nivelul chiriilor pe anul 2016 în municipiul Vaslui.

** Va invitam sa ne sustineti munca în favoarea vasluienilor cu un LIKE si un SHARE pentru pagina de facebook www.facebook.com/www.vasluionline.ro

Related posts:

Sursa: vrn.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*


*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>